De Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!
23 October 2019
18:41 uur

Het Globale Zuiden heeft nood aan rechtvaardigheid, niet aan hulp

Bron: Apache

07/10/2019 - 12:55

De Pano-reportage van 2 oktober toont aan dat ontwikkelingssamenwerking (vaak) niet (meer) werkt. Als onderzoekers en lesgevers aan de UGent inzake processen van ontwikkeling in het Globale Zuiden gaan we verder en stellen dat het nooit heeft gewerkt. Tezelfdertijd wijzen we op het gevaar om dit falen als excuus te gebruiken om ons terug te trekken uit problemen waar Europa historisch en actueel verantwoordelijkheid voor draagt.

LEES VOLLEDIG ARTIKEL


Voor informatie mail naar info@dekrantenkoppen.be. Disclaimer.