De Vlaamse Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!
23 January 2019
01:02 uur

Zorgsector heeft elk jaar 46.000 nieuwe personeelsleden nodig

Bron: VRT NWS

16/05/2018 - 20:00

De zorgsector (ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang …) heeft elk jaar 46.000 nieuwe personeelsleden nodig, en dat tot 2026. Dat komt onder meer door de vergrijzing, maar ook doordat de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De werkgeversorganisatie Verso smeekt om een “globaal actieplan”, zoniet vreest ze dat de dienstverlening in het gedrang komt.

LEES VOLLEDIG ARTIKEL


Voor informatie mail naar info@dekrantenkoppen.be. Disclaimer.