De Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!
25 August 2019
03:30 uur

Nieuwe vzw strijdt tegen intimidatie van journalisten

Bron: Apache

06/02/2019 - 17:23

De vzw XPress gaat steun verlenen aan (beroeps)journalisten, maar ook aan hun bronnen en klokkenluiders, die het doelwit zijn van grove en/of systematische, duidelijke pogingen tot intimidatie. Zowel de jaarverslagen van de beroepsverenigingen als de statistieken van de Raad van Europa geven aan dat journalisten de laatste jaren steeds vaker te maken krijgen met juridische pesterijen en intimidatiepogingen. Bram Souffreau van Apache is mede-oprichter van de vzw.

LEES VOLLEDIG ARTIKEL


Voor informatie mail naar info@dekrantenkoppen.be. Disclaimer.