Voorwaarden

Alle rechten van de getoonde informatie blijft toebehoren bij de oorspronkelijke copyright eigenaars. DeKrantenkoppen.be vertoont enkel via de voorziene RSS feeds van de originele auteurs, hun content en linkt direct naar hun door.

DeKrantenkoppen.be gebruikt de publieke voorziene RSS-feeds van de nieuwsbronnen, en doet niet aan scraping.

Zodoende is DeKrantenkoppen.be niet verantwoordelijk voor de inhoud van de getoonde RSS feeds.

Indien u voor eender welke reden ook een link of pagina gedelete wil hebben, is een eenvoudige mail sturen genoeg, naar: info@dekrantenkoppen.be.

Normaal gezien antwoorden we typische tussen de 24 en 72 uur.

Aansprakelijkheid

DeKrantenkoppen.be of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

Gratis

DeKrantenkoppen.be is een gratis dienst.

Voor informatie mail naar info@dekrantenkoppen.be