Krantenkoppen logoDe Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!

06 June 2020
19:53 uur

Mensen in armoede gebaat bij vlottere toekenning sociale rechten

Apache

09/10/2019 - 08:17

Mensen die recht hebben op sociale tegemoetkomingen en andere voordelen zullen geen ingewikkelde procedures meer moeten doorlopen om die ook effectief te krijgen. De nieuwe Vlaamse Regering belooft namelijk werk te maken van ‘automatische rechtentoekenning waar mogelijk, in de strijd tegen onderbescherming’. Een goede zaak, vindt de Vlaamse Woonraad, want mensen in armoede vragen nauwelijks


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP APACHE

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Demir over armoede: "Sociale rechten moeten tegen mei automatisch worden toegekend" (13/09/2018 - VRT NWS)
  Zuhal Demir (N-VA) wil dat tegen het einde van de legislatuur sociale rechten zoals uitkeringen automatisch worden toegekend. Dat zegt ze in "De Ochtend" op Radio 1, na de "Pano"-reportage "Armoede Vlaanderen: vijf jaar later". Want volgens de staatssecretaris voor Armoedebestrijding weten veel mensen niet waar ze recht op hebben. 
  [naar artikel]
 2. Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede of sociale uitsluiting (14/10/2016 - Het Belang van Limburg)
  In België loopt 21 procent van de bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. Het gaat om mensen die geconfronteerd worden met monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie en/of lage arbeidsintensiteit. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie, naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.
  [naar artikel]
 3. Ex-K3'tje Kristel Verbeke getuigt over het ontsnappen aan armoede: “Ik heb geluk gehad, en mensen die in mij geloofden” (17/10/2019 - Het Laatste Nieuws)
  Vandaag is het Internationale Dag Tegen Armoede. In België loopt nog altijd 1 op 5 het risico op armoede of sociale uitsluiting. Een hallucinant...
  [naar artikel]
 4. Stijgende energiefactuur kan mensen in armoede duwen (21/12/2016 - Het Nieuwsblad)
  De nieuwe prijstijgingen voor elektriciteit en aardgas zullen nog meer mensen richting armoede duwen. Daar waarschuwt het Netwerk tegen Armoede voor, dat de Vlaamse regering dringend oproept tot sociale correcties.
  [naar artikel]
 5. Uitkering aanvragen hoeft niet meer (05/08/2017 - Het Laatste Nieuws)
  De regering-Michel automatiseert de toekenning van tal van sociale rechten. Al wie ervoor in aanmerking komt, zal er geen aanvraag meer voor
  [naar artikel]
 6. Het onrecht dat armoede is, houdt een falende overheid in stand  (17/05/2019 - VRT NWS)
  180 lokale welzijnsschakelgroepen zijn kwaad op het armoedebeleid dat de voorbije legislatuur is gevoerd. De meer dan 8.000 vrijwilligers strijden dagelijks tegen armoede en sociale uitsluiting. Ze doen een oproep voor een moediger beleid: "We willen een regering die de armoede bestrijdt en niet de mensen in armoedesituaties". 
  [naar artikel]
 7. Een kind op de vier loopt risico op armoede of sociale uitsluiting in Europa (16/11/2016 - Het Belang van Limburg)
  Een op de vier kinderen jonger dan 18 jaar, 23,3 procent of 543.000 kinderen in absolute cijfers, loopt risico op armoede en sociale uitsluiting in België. Het gemiddelde van de lidstaten van de Europese Unie bedraagt 26,9 procent. Dat blijkt uit cijfers voor 2015 van Eurostat, de Europese statistische dienst, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november.
  [naar artikel]
 8. Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede (16/10/2017 - Knack)
  In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7 procent van de totale bevolking.
  [naar artikel]
 9. Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede (16/10/2017 - Het Laatste Nieuws)
  In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7 procent van de totale bevolking. Dat blijkt vandaag uit...
  [naar artikel]
 10. De Europese pijler van sociale rechten: so what? (17/11/2017 - VRT NWS)
  Op een Europese top in de Zweedse stad Göteborg is plechtig de tekst ondertekend van de "Europese pijler van sociale rechten". Dat is een opsomming van 20 rechten en principes, die de basis zouden moeten vormen voor de arbeidsmarkt in Europa. Juridisch is de tekst niet-bindend. Wat is de "pijler van sociale rechten" dan waard?
  [naar artikel]
 11. Steunpunt: 'Men dwingt arme gezinnen tot openheid, daar waar anderen hun privéleven onaantastbaar is' (22/01/2018 - Knack)
  Mensen in armoede moeten zich nog vaak tevreden stellen met tweederangsrechten. Dat zegt het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. In haar tweejaarlijks rapport, dat de organisatie vandaag publiceert, gaat ze onder meer in op de druk die armoede op het privéleven legt.
  [naar artikel]
 12. Nieuwe overheidsapp moet kwetsbare groepen vlottere toegang geven tot sociale voordelen (23/01/2019 - Knack)
  Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer (Open Vld) lanceerden woensdag de app MyBEnefits. Die moet een eind maken aan de rompslomp met papieren attesten en daardoor mensen in een kwetsbare situatie vlotter laten aantonen dat ze recht hebben op bepaalde sociale voordelen.
  [naar artikel]
 13. Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede (16/10/2017 - De Standaard)
  In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7 procent van de totale bevolking. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat voor 2016.
  [naar artikel]
 14. Waar u woont bepaalt mee of u al dan niet een leefloon krijgt (04/12/2017 - Het Nieuwsblad)
  Eenzelfde OCMW-cliënt maakt in de ene gemeente minder kans op een leefloon dan in de andere. Dat staat in het ‘Jaarboek 2017, armoede en sociale uitsluiting’ van de UAntwerpen. De onderzoekers pleiten voor een eenvoudigere toekenning van steun en waarschuwen voor privatisering.
  [naar artikel]
 15. 1.500 mensen op straat tegen armoede (05/04/2019 - De Morgen)
  Zondag betoogden 1.500 mensen tegen armoede op het Brusselse Poelaertplein. Vakbonden, mutualiteiten en verschillende verenigingen tegen armoede trokken samen aan de kar om de armoedeproblematiek opnieuw onder de aandacht te brengen. Inzet is de ongelijkheid stoppen.
  [naar artikel]
 16. Kans op leefloon niet in elke gemeente even groot (04/12/2017 - Knack)
  Eenzelfde OCMW-cliënt maakt in de ene gemeente minder kans op een leefloon dan in de andere. Dat staat in het 'Jaarboek 2017, armoede en sociale uitsluiting' van de UAntwerpen. De onderzoekers pleiten voor een eenvoudigere toekenning van steun en waarschuwen voor privatisering.
  [naar artikel]
 17. Mensen met laag inkomen wonen vaak in niet-duurzame woning: onderzoekers pleiten voor ‘ecosociaal’ beleid (03/12/2019 - Gazet van Antwerpen)
  Mensen in armoede hebben een kleinere ‘ecologische voetafdruk’ dan wie een hoger inkomen heeft, maar hun woningen moeten wel dringend ‘verduurzaamd’ worden, vinden academici. De maatschappij moet een deel van die kosten dragen, stellen ze in hun nieuwe jaarboek ‘Armoede en sociale uitsluiting’. Dat werd vanochtend aan de Universiteit Antwerpen voorgesteld.
  [naar artikel]
 18. Armoede-experts maken de balans van de regeringen op: 'Er is de voorbije vijf jaar niets gebeurd' (10/04/2019 - Knack)
  Er leven in België evenveel mensen in armoede als toen de regering-Michel in 2014 begon, stellen de experts Ive Marx en Matthias Somers. 'En de verhoging van het minimumloon zal alleen maar meer mensen de armoede in duwen.'
  [naar artikel]
 19. Armoede schept vooral problemen op gebied van basisbehoeften (05/01/2018 - VRT NWS)
  Uit een peiling van Netwerk tegen Armoede bij meer dan 60 organisaties is gebleken dat mensen die in armoede leven vooral kampen met huisvestings- en medische problemen. Het Netwerk merkt ook dat vooral alleenstaanden en vluchtelingen een beroep doen op de voorzieningen, dat wil zeggen méér dan mensen die al generaties lang met armoede te kampen hebben.
  [naar artikel]
 20. “Armoede zet rechten op privéleven onder druk” (22/01/2018 - Metro)
  Mensen in armoede moeten zich nog vaak tevreden stellen met tweederangsrechten. Dat zegt het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. In haar tweejaarlijks rapport, dat de organisatie vandaag publiceert, gaat ze onder meer in op de druk die armoede op het privéleven legt. Het rapport werd opgesteld op basis van dialoog met mensen in armoede, verenigingen, administraties en beroepskrachten vanuit verschillende sectoren. “Men dwingt arme gezinnen tot openheid, daar waar anderen hun privéleven onaantastbaar is”, was een van de conclusies. Wat de armsten doen en laten wordt genoteerd in sociale rapporten, databanken en dossiers, en is een voorwaarde om een studiebeurs of uitkering te krijgen, zegt het steunpunt. Dat wordt door de mensen in armoede als belastend en vernederend ervaren. “Er is een privéleven met twee snelheden, zoals er inkomens zijn met twee snelheden en gezondheid met twee snelheden”, zei een van de armen die deelnamen aan het overleg. Het steunpunt haalt twee voorbeelden aan: voedselhulp en huisbezoeken. Wanneer mensen in armoede voedselpakketten vragen, wordt er vaak informatie gevraagd, terwijl ze eigenlijk gewoon eten nodig hebben. De opgevraagde gegevens lijken niet altijd proportioneel met de doelstelling om noodzakelijke voeding te verstrekken. De huisbezoeken maken deel uit van het sociaal onderzoek door het OCMW waarmee wordt vastgesteld hoe groot de behoefte aan hulp is. “Mensen in armoede ervaren dergelijke huisbezoeken vaak als een te grote inbreuk op hun privacy. Ze vertelden tijdens het overleg dat tijdens die bezoeken alles tot in de details wordt gecontroleerd. Bovendien gebeuren de huisbezoeken soms onaangekondigd.” Hoe er met het huisbezoek wordt omgegaan hangt bovendien volgens het steunpunt af van de instelling die het bezoek uitvoert, en momenteel zijn er tussen de diverse instellingen grote verschillen. Het steunpunt ter bestrijding van armoede raadt in zijn rapport maandag dan ook de overheid aan de bestaande instrumenten van controle te evalueren en na te gaan of de controle proportioneel is ten aanzien van de doelstellingen. Die doelstellingen moeten ook duidelijker worden gemaakt aan de betrokken gezinnen. En er moet een debat komen over het kader, de doelstellingen en de modaliteiten van een huisbezoek, in dialoog met mensen in armoede. bron: Belga
  [naar artikel]
 21. Factcheck: extra sociale woningen trekken geen armoede aan (17/10/2018 - Apache)
  Sociale woningen trekken armoede aan. Dat is wat Antwerps schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven Fons Duchateau (N-VA) afgelopen zomer beweerde. Maar klopt dat ook, vroegen derdejaarsstudenten Journalistiek van de Arteveldehogeschool zich af.
  [naar artikel]
 22. "Lokale besturen moeten inzetten op betaalbaar wonen en wijkgezondheidscentra" (05/01/2018 - VRT NWS)
  Uit een peiling van Netwerk tegen Armoede bij 60 organisaties blijkt dat mensen in armoede het steeds moeilijker hebben om basisbehoeften zoals betaalbaar wonen en zorg te financieren.  Netwerk tegen Armoede roept lokale besturen op om te focussen op sociale verhuurkantoren en wijkgezondheidscentra.
  [naar artikel]
 23. Oxfam: ‘500 miljoen mensen dreigen in armoede te verzeilen’ (09/04/2020 - Express)
  Oxfam waarschuwt voor meer dan een half miljard mensen die in armoede kunnen belanden door het coronavirus, tenzij er dringend... The post Oxfam: ‘500 miljoen mensen dreigen in armoede te verzeilen’ appeared first on Business AM.
  [naar artikel]
 24. Vijfhonderdtal betogers in Leuven vraagt aandacht voor gezondheidsproblemen bij armen (14/10/2017 - Metro)
  In het kader van de Internationale Dag tegen Armoede op 17 oktober hebben zowat 500 mensen betoogd in de Leuvense binnenstad tegen armoede en uitsluiting. De manifestatie was een initiatief van het Leuvense Collectief tegen Armoede, dat heel wat organisaties en buurtwerken overkoepelt en dit jaar speciaal aandacht vroeg voor het thema gezondheid. Vooraan in de manifestatie werd een groot spandoek meegedragen met de tekst ‘Waar de mensen gedoemd zijn om in armoede te leven, worden de mensenrechten geschonden, we zijn verplicht om ons te verenigen om onze rechten te laten eerbiedigen”. Andere betogers droegen spandoeken mee met teksten zoals “armoede knelt”. Er werden ook slogans geroepen zoals “een kliniek, geen fabriek, investeren in mensen is luisteren naar hun wensen”. De organisatoren vestigden dit jaar de aandacht op gezondheidsproblemen waar armen mee kampen. Mensen in armoede zijn vaker dan gemiddeld ziek, onder meer omdat ze om financiële redenen een bezoek aan de dokter of tandarts vaker uitstellen. Volgens het Leuvens Collectief tegen Armoede steeg het aantal inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen de laatste jaren zelfs tot 5,2 procent. In Leuven wordt 17,1 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. bron: Belga
  [naar artikel]
 25. De fascinerende en onophoudelijke vooruitgang in de wereld in 5 grafieken (04/04/2017 - Express)
  1. Extreme armoede is bijna uitgeroeid In 1820 genoot een kleine elite van een comfortabel leven, terwijl het overgrote deel van de mensheid in omstandigheden leefde die vandaag als extreme armoede zou worden gecatalogeerd. Sinds dan is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft voortdurend verminderd. Steeds meer regio’s zijn geïndustrialiseerd en hebben hun productiviteit verhoogd, wat het mogelijk maakte om mensen uit de armoede te halen. In 1950 leefde driekwart van de wereldbevolking nog in extreme armoede; in 1981 was dat nog altijd 44%. Maar in 2015 dook het aantal mensen dat in extreme armoede leeft (en minder dan 1 dollar 90 per dag te besteden heeft) voor het eerst onder de 10%. The post De fascinerende en onophoudelijke vooruitgang in de wereld in 5 grafieken appeared first on Express [NL].
  [naar artikel]
 26. Netwerk tegen Armoede kritisch voor plannen regering-Michel (09/08/2017 - De Standaard)
  Het Netwerk tegen Armoede wil dat de regering haar belofte om de sociale uitkeringen voor mensen met een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen op te trekken deze legislatuur waarmaakt en zonder de berekeningswijze te veranderen.
  [naar artikel]
 27. Groen licht voor Europese pijler van sociale rechten (23/10/2017 - Knack)
  De Europese ministers van Werk en Sociale Zaken hebben het licht op groen gezet voor de ondertekening van een verklaring van sociale rechten die voor het volledige continent geldt.
  [naar artikel]
 28. Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede (16/10/2017 - Knack)
  In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7 procent van de totale bevolking. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat voor 2016. België scoort iets beter dan het Europees gemiddelde, dat op 23,4 procent van de bevolking ligt.
  [naar artikel]
 29. Hoe groter de gemeente, des te minder kans maak je als OCMW-cliënt op leefloon (04/12/2017 - Het Belang van Limburg)
  Eenzelfde OCMW-cliënt maakt in de ene gemeente minder kans op een leefloon dan in de andere. Dat staat in het ‘Jaarboek 2017, armoede en sociale uitsluiting’ van de UAntwerpen. De onderzoekers pleiten voor een eenvoudigere toekenning van steun en waarschuwen voor privatisering.
  [naar artikel]
 30. Hoe hulp bieden aan mensen in armoede tijdens de corona-crisis (17/03/2020 - VRT NWS)
  Mensen in armoede dreigen in deze corona-crisis totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen. Dat is de waarschuwing van de organisaties Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld. Daarom geven ze concrete aanbevelingen aan lokale besturen, dienstverleners en scholen.
  [naar artikel]
 31. App zorgt voor vlottere toegang tot sociale voordelen voor kwetsbare groepen (23/01/2019 - Metro)
  Mensen in een kwetsbare situatie kunnen voortaan vlotter aantonen dat ze recht hebben op bepaalde sociale voordelen. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer (Open Vld) lanceerden vandaag de app MyBEnefits die een eind moet maken aan de rompslomp met papieren attesten. Naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Mensen in een financieel moeilijke situatie betalen bijvoorbeeld minder voor gas, water en elektriciteit. Gepensioneerden kunnen goedkoper reizen met het openbaar vervoer. Mensen met een beperking kunnen rekenen op kortingen als ze naar een pretpark of museum gaan. Maar kwetsbare mensen maken niet altijd gebruik van die sociale voordelen. Ze moeten immers vaak een aanvraag voor doen en een attest kunnen voorleggen dat ze recht hebben op het voordeel. Die rompslomp vormt al te vaak een drempel. De nieuwe app MyBEnefits moet daar verandering in brengen. “Dankzij de app MyBEnefits hebben mensen hun attest altijd op zak en kunnen ze altijd rekenen op hun sociaal voordeel. Dankzij de app kan je het attest digitaal tonen en moet je geen tijd verliezen om te gaan aanschuiven aan een overheidsloket. Minder paperassen dankzij digitalisering”, zegt minister De Backer. Met de app kunnen burgers zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inloggen gebeurt via de e-ID, ITSME of een eenmalige tijdelijke code. Duizenden organisaties zoals lokale overheden, sportfaciliteiten, musea en cultuurcentra, kunnen op hun beurt de situatie van de burger onmiddellijk verifiëren. “De applicatie MyBEnefits geeft kwetsbare burgers een nuttig instrument in handen. Het draagt bij tot het weghalen van drempels en een bredere toegang tot de aanvullende sociale rechten. Ik roep alle overheden en organisaties op om deze diensten te gebruiken waar mogelijk, in het belang van onze meest kwetsbare medeburgers”, zegt minister De Block. De app is te vinden in de Play store/App store onder MyBEnefits. De online toepassing staat op www.mybenefits.fgov.be. bron: Belga Het bericht App zorgt voor vlottere toegang tot sociale voordelen voor kwetsbare groepen verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 32. Soeptrinette zorgt voor warmte op Werelddag van Verzet tegen Armoede (18/10/2017 - Het Belang van Limburg)
  Dinsdag was het de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. ’s Avonds liepen zo’n 700 mensen door Hasselt om aandacht te vragen voor sociale uitsluiting en onrechtvaardigheid. Na de tocht verwarmden de manifestanten zich met een tas warme soep aan de Soeptrinette.
  [naar artikel]
 33. Jaarboek ‘Armoede in België’ bijzonder kritisch voor responsabiliserend armoedebeleid (11/10/2017 - Metro)
  De auteurs van het nieuwe jaarboek ‘Armoede in België’ zijn bijzonder kritisch voor de responsabiliserende invulling van het persoonsgerichte armoedebeleid. “Een toenemende focus op responsabilisering, conditionalisering en sanctionering dreigt het universele karakter van de verzorgingsstaat te ondermijnen”, schrijven ze. Het federale jaarboek, dat in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie en in samenwerking met de universiteiten van Gent en Bergen werd opgesteld, geeft voor het zevende jaar op rij een overzicht van de armoedecijfers in België en van het armoedebeleid op de verschillende bestuursniveaus. De auteurs benadrukken het wetenschappelijke karakter van hun boek. Eerst de cijfers. In 2018 dreigt in België een situatie van armoede en sociale uitsluiting voor 2.232.000 mensen. Zowel het aantal mensen in inkomensarmoede (14,9 pct) als het aantal mensen in risico op armoede of sociale uitsluiting (21,1 pct) blijft onveranderd. Voor vele Belgen blijft het leven een overleven, luidt het. Kinderen, eenoudergezinnen, personen in een huishouden met een lage tewerkstellingsgraad en laaggeschoolden vormen de grootste risicogroepen. “Het is onmiskenbaar zo dat het beleid, de media en zelfs het onderzoek structurele en institutionele factoren terzijde lijken te schuiven en meer dan voorheen hun heil zoeken in persoonlijke verklaringen en oplossingen”, stellen de onderzoekers vast. Ze hekelen het feit dat de sociale grondrechten, die in 1994 in de grondwet werden opgenomen, steeds meer een “plichtenverhaal” worden. “Mensen in armoede moeten worden gestimuleerd om kansen te grijpen om zichzelf zo uit de armoede te tillen”, luidt het. Maar “met alleen welgemeende duwtjes in de rug raken ze niet over de drempels heen waarmee ze worden geconfronteerd”. De auteurs halen bijvoorbeeld het arbeidsmarktbeleid aan, dat “eerder een strijd tegen mensen in armoede dan wel armoedebestrijding lijkt”. Ook het huisvestingsbeleid biedt onvoldoende kansen, met naar schatting 17.000 tot 50.000 mensen die dakloos zijn en wachtlijsten voor sociale woningen die steeds langer worden. Tegelijk brokkelt de sociale bescherming af en slinkt de ambitie om mensen die in armoede leven te integreren in de sociale zekerheid. In het jaarboek wordt aangestipt dat een “niet-verwaarloosbare” populatie van uitgesloten personen onzichtbaar wordt: doordat de regels om aanspraak te kunnen maken op sociale uitkeringen en voorzieningen worden aangescherpt, worden die mensen niet gevat in de cijfers. bron: Belga
  [naar artikel]
 34. "We zijn geen robots": sociale sector organiseert mars tegen armoede in Brussel (22/02/2018 - VRT NWS)
  Zo'n 100 actievoerders organiseerden deze middag een 'waardigheidsmars' in Brussel. Ze eisen meer erkenning voor mensen in armoede, maar ook meer ondersteuning voor de hulpverleners. Want op dat vlak schiet het beleid momenteel nog tekort, aldus de betogers.  
  [naar artikel]
 35. Mensen in armoede in groep naar de rechter: "Onze onderhandelingsmacht is nu veel groter" (05/07/2018 - VRT NWS)
  Mensen in armoede kunnen voortaan in groep naar de rechter stappen. Dat schrijft De Standaard en is ons bevestigd. Het Netwerk tegen Armoede, de koepel over zo'n Vlaamse en Brusselse 60 armoedeorganisaties, is door minister van Economie Kris Peeters erkend als vereniging die zo'n groepsvordering kan aanspannen. 
  [naar artikel]
 36. ‘Voor wat hoort wat'-beleid past niet in strijd tegen armoede (11/10/2017 - De Tijd)
  17:53 ‘Bij nader toezien lijkt het recente arbeidsmarktbeleid eerder een strijd tegen mensen in armoede dan wel armoedebestrijding’. Dat vernietigende oordeel staat in het besluit van het Jaarboek Armoede 2...
  [naar artikel]
 37. Meer dan miljard werkende mensen is arm (18/10/2016 - Het Laatste Nieuws)
  Extreme armoede bepaalt nog steeds het leven van een miljard mensen op aarde. Werk zou de beste uitweg uit armoede moeten zijn, maar is het
  [naar artikel]
 38. 400 mensen betogen in Leuven tegen extreme armoede (13/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
  In de Leuvense binnenstad hebben deze namiddag zowat 400 mensen gemanifesteerd om bijkomende overheidsmaatregelen te eisen tegen armoede. Het...
  [naar artikel]
 39. 150 keer per dag bewijzen mensen hun sociale rechten via de app MyBEnefits (29/01/2020 - VRT NWS)
  De app MyBEnefits wordt dagelijks zo’n 150 keer gebruikt. Via de app kunnen mensen uit kwetsbare groepen makkelijk aantonen dat ze recht hebben op kortingen en andere voordelen. De overheid lanceerde de app een jaar geleden. "Er is nog werk aan de winkel", zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block.
  [naar artikel]
 40. Christine Mahy vecht tegen Waalse armoede: ‘Het is onzin dat mensen niet willen werken’ (02/08/2019 - De Morgen)
  Knokken tegen de toenemende Waalse armoede, dat is het levenswerk van Christine Mahy. Ze werd er in 2018 voor gelauwerd met een Luiks eredoctoraat. ‘Hoog tijd voor structurele ingrepen zoals een fiscale herverdeling en sociale gelijkheid.’
  [naar artikel]
 41. Wanneer leef je in armoede? (04/12/2017 - VRT NWS)
  1 op de 4 mensen met een beperking zijn arm. Maar wanneer is iemand arm? En hoe bereken je armoede? Het Europees bureau voor statistiek doet onderzoek naar armoede en gebruikt daarvoor dezelfde rekenformule voor ieder land. 
  [naar artikel]
 42. Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede (16/10/2017 - Metro)
  In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7% van de totale bevolking. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat voor 2016. In 2008 ging het om 2,19 miljoen Belgen, of toen 20,8% van de bevolking. België scoort iets beter dan het Europees gemiddelde, dat op 23,4% van de bevolking ligt. Na drie opeenvolgende jaren van toename tussen 2009 en 2012, tot bijna 25%, is het aantal mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting in Europa sindsdien blijven dalen tot 23,4% vorig jaar. Het gaat om mensen in financiële armoede, in een situatie van ernstige materiële tekortkoming of in gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt. In Europa scoren Bulgarije (40,4%), Roemenië (38,8%) en Griekenland (35,6%) het slechtst. De kleinste kans op armoede werd vastgesteld in Tsjechië (13,3%), Finland (16,6%), Denemarken (16,7%) en Nederland (16,8%). Wanneer enkel gekeken wordt naar de categorie van mensen in gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt, dan scoort België erg slecht. We staan met 14,6% van de bevolking tussen 0 en 59 jaar op de vierde plaats, na Ierland (19,2%), Griekenland (17,2%) en Spanje (14,9%). In 2008 bedroeg het percentage voor België nog 11,7%. Dag tegen armoede Vandaag worden in heel België optochten, concerten, debatten, filmvoorstellingen en tentoonstellingen georganiseerd ter gelegenheid van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. In Brussel vertrekt om 9 uur de mars ‘Wat verborgen is zichtbaar maken’ van een dertigtal partnerorganisaties. Met als vertrekpunt het Maximiliaanpark en het Jubelpark komen beide trajecten rond de middag samen aan het cultureel centrum Garcia Lorca. Het Netwerk tegen Armoede, dat 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel groepeert waar mensen in armoede het woord nemen, stelt de Werelddag in het teken van ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’. In 29 gemeenten en steden zijn lokale acties gepland.
  [naar artikel]
 43. Fakkeltocht tegen armoede lokt 700 wandelaars naar Hasselt (17/10/2017 - Het Belang van Limburg)
  Meer dan 700 mensen hebben vanavond – op de Werelddag van Verzet tegen Armoede – meegelopen in de fakkeltocht tegen armoede door de Hasseltse binnenstad.
  [naar artikel]
 44. Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (17/10/2019 - Het Belang van Limburg)
  Op 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. OnderOns is een erkende Sint-Truidense vereniging die de strijd tegen armoede aangaat en activiteiten organiseert voor mensen die het moeilijker hebben. “OnderOns is een inloophuis waar mensen in armoede elke dag kunnen binnen lopen voor een tasje koffie, een netwerk opbouwen of beroep doen op een van de drie hupverleners die hun kunnen bijstaan en helpen met hun problemen, “ zegt Nathalie Pirenne, opbouwwerker bij RIMO Limburg vzw.
  [naar artikel]
 45. Netwerk tegen Armoede: "Mensen in armoede moeten recht hebben op genoeg water” (30/05/2019 - Het Laatste Nieuws)
  Een nieuwe maatregel van de Vlaamse regering, waardoor mensen die moeite hebben met het betalen van hun waterfactuur een beperkt waterdebiet...
  [naar artikel]
 46. Pro League steunt dak- en thuisloze voetballers op internationale Dag tegen Armoede (17/10/2018 - VRT NWS)
  Vandaag 17 oktober is de Internationale Dag tegen de Armoede. De gelegenheid voor de Belgian Homeless Cup (BHC) om haar campagne “My Team, My Home” te lanceren. De BHC is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Door de voetbalwereld te verenigen achter dezelfde slogan, wil de BHC zoveel mogelijk mensen bewust maken van de kracht van een voetbalteam in de strijd tegen armoede. 
  [naar artikel]
 47. Commissievoorzitter Juncker: 'Europese pijler van sociale rechten is een programma, geen gedicht' (17/11/2017 - Knack)
  De Europese pijler van sociale rechten die vrijdagmiddag officieel wordt ondertekend op de sociale top in Göteborg, 'is geen gedicht, maar een programma'. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vrijdagochtend nog eens in de verf gezet.
  [naar artikel]
 48. 1 op 4 Belgische kinderen loopt risico op armoede of sociale uitsluiting (16/11/2016 - Het Laatste Nieuws)
  Een op de vier kinderen jonger dan 18 jaar, 23,3 procent of 543.000 kinderen in absolute cijfers, loopt risico op armoede en sociale uitsluiting
  [naar artikel]
 49. 1 op 4 Belgische kinderen loopt risico op armoede of sociale uitsluiting (16/11/2016 - Het Laatste Nieuws)
  Een op de vier kinderen jonger dan 18 jaar, 23,3 procent of 543.000 kinderen in absolute cijfers, loopt risico op armoede en sociale uitsluiting
  [naar artikel]

Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer.