De Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!

15 November 2019
03:15 uur

Tolkende politie dreigt eerlijke rechtsgang in gedrang te brengen

Bron: Apache

07/11/2019 - 12:05

Steeds vaker worden politiemensen tijdens een gerechtelijke procedure ingezet voor taken die in eerste instantie toekomen aan gerechtstolken en -vertalers. Die evolutie stuit op ethisch verzet, omdat de onpartijdigheid van het onderzoek in het gedrang komt. Professionele tolken haken af omwille van de slechte arbeidsomstandigheden.

LEES VOLLEDIG ARTIKEL


Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer.